Vegar's medier & kommunikasjons blogg

onsdag, august 30, 2006

De sju fargekontraster

Mål:
Å forstå og kunne bruke de sju fargekontrastene.


Kilder:
- Lærerens forlesning.
- Lærerboka Inntrykk og Utrykk, side 219 – 228.
- Webserver for studenter ved HIO (http://www.stud.hio.no)

Det finnes totalt syv fargekontraster, som også blir kalt Ittens sju kontraster.
Johannes Itten (1888-1967) var kunstner og kunstpedagog og er i dag mest kjent for sitt arbeid som fargeteoretiker. Han oppfant fargesirkelen ved å blande de tre primærfargene, som da ble de 12 forksjellige fargene som man i dag finner i fargesirkelen
.

Ulike kontraster


1. Fargenes egenkontrast:
”Kontrasten mellom de rene fargene (de som ikke er blandet), gult, blått og rødt som også blir kalt primærfargene.” Hvis man bruker mer blandede farger gir dette mindre kontrast. ”Hvis du ønsker et sterkt utrykk, lønner det seg å bruke primærfargene.”
(fra forelesning av lærer)

Fargenes egenkontrast er den enkleste kontrasten av de totalt sju fargekontrastene, og denne stiller ikke store krav til fargesynet.
”På samme måte som at svart og hvitt danner den sterkeste kontrasten mellom lys og mørke, gir gult, rødt og blått det sterkeste utrykket for fargenes egenkontrast. Virkningen er alltid urolig, kraftfull og bestemt”
(fra lærerboka Inntrykk Utrykk, side 220).2. Lys og mørke
Fargene hvit og svart danner den sterkeste kontrasten mellom lys og mørke. Ved bruk av mer grått vil dette utjevne og svekke denne kontrasten. Lys og mørke er muligens den mest iøynefallende kontrasten og den er viktig for opplevelse av dybde i et bilde.

3. Kaldt og varmt
”Blått og grønt er kalde farger og rødt og oransje er varme. Kalde farger assosieres som fjerne, og varme farger som nære.”
(fra forelesning av lærer)
Forholdet mellom kalde og varme farger kan ikke måles, men bare føles
(fra lærerboka Inntrykk Utrykk, side 222).


4. Komplementærkontrasten
”Hver for seg er fargene gult-fiolette, oransje-blått og rødt-grønt svært forskjellige. Men ved blanding får de diverse gråfarger. Hver for seg er disse fargene veldig kontrastfylte, men ved blanding ødelegger de hverandre.”
(fra forelesning av lærer)

5. Simultankontrasten
Denne kontrasten bygger på det fenomenet at to forskjellige farger ser mest forskjellig ut og blir ekstra kontrastfulle når de er nær hverandre.
(fra lærerboka Inntrykk Utrykk, side 224).
Eksempel på dette kan være; hvis man setter rødt og blått ved siden av hverandre, ser man tydelig forskjellen mellom de to fargene og en rød bokstav på en mørk bakgrunn er mer tydelig enn en rød bokstav på en lys bakgrunn.
(fra forelesning av lærer)

6. Kvalitetskontrasten
Dette er kontrasten mellom ren og dempet farge. Fargen blå kan for eksempel oppleves ekstra ren og strålende ved siden av fargen grå. Mens den samme blå fargen kan oppleves som matt ved siden av en blå farge som er enda sterkere.
(fra forlesning av lærer)

7. Kvantitetskontrasten
"Store forskjeller mellom størrelse på forskjellige farger gir større kontrast. For eksempel mye svart og litt rødt.
En harmonisk kvantitetskontrast innebærer at farger med høy lysverdi, for eksempel gult, trenger mindre plass enn farger med lav lysverdi, for eksempel blått."

Et bilde med like mye svart som rødt gir mindre kontrast enn et bilde med mer rødt enn svart eller mer svart enn rødt.

(fra forlesning av lærer)

tirsdag, august 29, 2006

Bakgrunsmanipulering i Photoshop

I dag startet vi dagen med medieproduksjon, der jobbet vi med photoshop.
Oppgaven vi fikk var å marker oss selv i det portrettbilde som vi tok i forrige uke og finne et bilde å lime oss inn i. Altså å endre bakgrunnen.
Jeg valgte å bruke et bilde fra Sennalandet i vest-finnmark som jeg har tatt som bakgrunn.

mandag, august 28, 2006

Offentlighetsloven

Brev og skriftlige dokument på offentlige arbeidsplasser er offentlige for alle
Hvem som helst har rett til å gå inn på en offentlig arbeidsplass og kreve å få se et offentlig dokument. For eksempel et brev til fylkesmannen kan hvem som helst gå tilgang til å lese.

Men det finnes unntak i Offentlighetsloven
blant annet: paragraf. 5a; Taushetsplikt i forhold til personvern og paragraf 6; Offentliggjøring som blant annet kan skade ”rikets sikkerhet”.

Offentlighetsloven er et veldig viktig redskap for journalister, for å finne informasjon.


Dersom journalisten og de som har unntatt et brev fra offentlighet er uenige om brevet er offentlig, kan journalisten klage til Fylkesmannen.

1MK's "vær-varsom" plakat

Først fikk vi i oppgave å sette opp eksempler på hva vi syntes vi burde ha med i klassens "vær-varsom" plakat. Deretter ble dette satt sammen til en liste.

1MK's "Vær-varsom" plakat

1. Ikke kopier og publiser andre sine bilder og annet materiale uten å spørre om tillatelse fra opphavspersonen.
2. Ikke ta bilder, film, lydopptak av personer uten tillatelse fra vedkommende.Unntak: Dersom det er store forsamlinger.
3. Gjør oppmerksom på hvor bildene og annet skal publiseres.
4. Ved intervju: Gjør oppmerksom på hvor informasjonen i intervjuet skal publiseres.
5. Oppgi kilde for informasjon.Unntak: Ikke oppgi navn, dersom personen ikke vil at navnet skal publiseres.

Vår egen vær-varsom plakat

Oppgave: Skriv det du mener må være med i vår egen vær-varsom plakat

Kopiering og publisering
- Vi må alltid spørre om tillatelse av den/de personen(e) som er fotografert før vi publiserer dette.
- Kopiering av bilder fra andre kilder må heller ikke skje uten tillatelse av fotograf / kunstner.
- Vi skal alltid bruke navn på fotograf / kunstner på bilder som publiseres.

Intervju
- Når vi intervjuer noen og tar bilder av disse, må vi alltid gjøre dem oppmerksom på hva det skal brukes til og hvor det vil bli publisert.
- Vi har ikke lov til å ta direkte bilder av personer uten at de vet om dette.

Kilder
- Når vi kopierer tekst eller sitater fra internettsider eller bøker, skal vi angi adresse til nettsiden eller navn på bok og forfatter som kilde.

torsdag, august 24, 2006

Hva har vi lov til?

Oppgave: Hva har vi lov til å kopiere på egen nettside?, Hvilke regler har journalister for bilder og publisering?, Hvilke regler har journalister for og oppgi kilder?

Når vi lager hjemmesider kan man ikke bare fylle siden med hva man vil av innhold.
Det finnes visse regler for dette, og eksempler på dette kan være kopiering av tekst og bilder.

”Copyright, ofte representert ved tegnet ©, gir rettighetshaver (for eksempel et forlag) eneretter til å fremstille eksemplarer av et åndsverk. Copyright kan selges eller overdras.”
(kilde: http://no.wikipedia.org)

Hvis du har tatt et bilde av en eller flere personer som du vil legge ut på Internett, trykke i avis eller publisere dette på andre måter, må du innhente samtykke fra disse personene.
De samme reglene gjelder også for journalister, men de følger også den såkalte ”Vær varsomplakaten” som inneholder regler for trykk og bruk av informasjon og bilder.

Utdrag fra vær varsomplakaten:
”Vær kritisk i valg av kilder, og kontroller at opplysninger som gis er korrekte. Ved bruk av anonyme kilder må det stilles særskilte krav til kildekritikk.”
(kilde: Vær varsomplakat, forholdet til kildene p.3,2)

”For bruk av bilder gjelder de samme aktsomhetskrav som for skriftlig og muntlig fremstilling.” (kilde: Vær varsomplakat, publiseringsregler p.4,12)

”Ord og bilder er mektige våpen, misbruk dem ikke!”
(kilde: Vær varsomplakaten)

onsdag, august 23, 2006

Kommunikasjon (fra latin: communicare, «gjøre felles»)

Oppgave: Skriv din definisjon av ordet "kommunikasjon

”Kommunikasjon er en betegnelse på utveksling av informasjon mellom personer eller maskiner. Teknologi som handler om representasjon, overføring, tolkning og prosessing av data mellom personer, steder og maskiner, kalles informasjons- og kommunikasjonsteknologi.
Begrepet kommunikasjon brukes også synonymt med samferdsel.”

( Kilde: http://no.wikipedia.org )

Hverdagen er full av kommunikasjonssituasjoner, eksempler på disse kan være: tale, skrift, bilder, film og kropp. I dagens teknologi blir Internett og mobiltelefon mye brukt.

Photoshop

I dag tok vi portrettbilder og begynte med photoshop. Får min del var dette "old stuff" da jeg har jobbet med photoshop i mange år.

tirsdag, august 22, 2006

Blogg laging

Andre skoledag begynte vi med litt informasjon om de datamaskinene vi skal bruke. Så fikk vi i oppgave å lage hver vår egen blogg, og min leser du nå.

Første skoledag

I går var første skoledag. Vadsø vgs virker som en grei skole og jeg tror jeg kommer til å trives her. Vi fikk en del informasjon og en omvisning på skolen.

Medier & kommunikasjon

Jeg heter Vegar, er 18 år og kommer fra Hammerfest. Har stor interesse for foto og media. Har i fem år drevet aktivt med fotografering, journalistikk og fotojournalistikk. Jeg tar mye bilder på fritiden og mange av de finner du på min hjemmeside: www.vegarspromotion.com